Home O Nama
O Nama PDF Print E-mail

Planirnje rada i razvitka nogometnog, malonogometnog, koarkakog i drugih vrsta sportova; organiziranje i provo?enje redovitih sustavnih treninga ?lanova radi pripreme za natjecanja; poduka i trening djece i mladei; pripremanje svojih ?lanova za sudjelovanje u sastavu gradske, upanijske odnosno dravne reprezentacije; upravljanje sportkim objektima kojih je Drutvo vlasnik ili korisnik; poduzimanje mjere i stvaranje uvjeta za unapre?ivanje stru?nog rada; skrb o zdravlju i zdravstenoj zatiti ?lanova drutva; ukupnom aktivno?u Drutva poticati razumjevanje i usvajanje eti?kih vrijednosti kroz bavljanje sportom.

 

.